Trets d'identitat

La nostra escola...

 

 • Es defineix com a escola oberta, pluralista, catalana i integrada en la comunitat i l’entorn privilegiat que l’envolta.
 • Compta amb un equip docent i de suport a l’aprenentatge preparat i ben coordinat, amb esperit renovador, sempre atent a millorar a partir de la reflexió conjunta, i conscient de la tasca comú amb els pares d’atendre la formació dels nens i nenes que tenim al nostre càrrec al llarg de nou cursos (des dels 3 fins als 12 anys).
 • Dóna resposta a les necessitats de desenvolupament global de la personalitat dels infants, confiant en la capacitat d’aprenentatge de tothom, fomentant les potencialitats de cadascú, atenent els aspectes afectius - emocionals i oferint un clima de relacions positives.
 • Fomenta i treballa, en tot moment, els valors i les actituds de respecte , autoestima, cooperació, responsabilitat, tolerància, esforç, autonomia, esperit crític i participació activa.
 • Facilita l’adquisició de tots els hàbits intel·lectuals, procediments de treball i coneixements que serveixin de base a tots els alumnes per integrar-se i formar part activa de la societat en la que han de conviure.
 • Treballa atenent la diversitat de l'alumnat amb atencions individualitzades i en petits grups flexibles dins i fora de l'aula.


 • Dins de l'horari lectiu treballem amb tots els mitjans de què disposem per assegurar un aprenentatge actiu i estimulant:

     
· Biblioteca, dins del programa puntedu, del Departament d'Ensenyament:
         http://biblionuna.blogspot.com/

      · Aula de ciències -excel·lentment equipada amb tots els recursos necessaris per aprendre a partir de l’experimentació-
     
· Taller de plàstica amb forn per coure ceràmica
      · Aula de música
      · Aula de psicomotricitat
      · Activitats de coneixement i descoberta de l’entorn

      · Hort escolar • La llengua estrangera que s'imparteix és l'anglès. S’inicia  a partir de 1r curs d’Educació Primària i el treball es fa amb mig grup classe. Al mateix temps, amb l’altre mig grup i un altre mestre/a es treballen Tecnologies de la Informació i la Comunicació, utilitzant tots els recursos tecnològics de què disposa l’escola: ordinadors, pissarres digitals, càmeres de fotos i vídeo, equipament de l’aula de ciències... L’escola està tota cablejada i permet el treball en xarxa i connexió a internet des de totes les aules.
 • Per portar a terme la formació integral dels alumnes, l’escola organitza  diverses activitats complementàries:
  • Visites i sortides de treball al llarg del curs.
  • Participació en les activitats culturals organitzades pel Consell Comarcal  adreçades a escolars: cinema, teatre i música, i cantata.
  • Sortides de convivència.
  • Celebració conjunta de Festes Populars: Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, amb la Mostra Literària...
  • Edició d’un blog per cada cicle educatiu on es pot anar seguint la vida de l’escola: Educació Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior.
  • Edició de fulls informatius en paper i del programa “El Cargol Noticiari” en  col·laboració amb la TV local Canal Set. 
  • Educació vial en col·laboració amb la policia municipal, foment d’actituds sostenibles amb el medi ambient, foment d’hàbits saludables...
 • La participació dels pares i mares és molt important i es fa a través de la relació periòdica amb els mestres, per portar ben de prop el seguiment dels propis fills i filles,  a través del Consell Escolar i  a través de l'AMPA, que amb la seva dedicació desinteressada ofereix serveis complementaris a les famílies.     

 

Serveis:


 • Transport escolar al matí i a la tarda
 • Menjador amb cuina pròpia
 • Acollida matinal i extraescolars cada dia lligades amb entitats del poble: bàsquet, gitanes, i altres: piscina, taekwondo... organitzat per l'AMPA


 

Horari:


 • De 9 a 2/4 d’1 del migdia
 • De 3 a 2/4 de 5 de la tarda